DVADESET GODINA OD OBNOVE SKOJ-a

logo-skoj

Tačno pre 20 godina, u Beogradu, u ulici Nemanjina 34 u sali “Novi svet” na trećem spratu u tadašnjim prostorijama Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ), osnovan je partijski podmladak, koji je na predlog nedavno preminulog generalnog sekretara NKPJ druga Branka Kitanovića, poneo ime slavne revolucionarne predratne i ratne omladinske komunističke organizacije – SKOJ-a.

Tog 25. januara 1992. godine nije održan samo osnivački kongres omladine NKPJ nego je i obnovljen Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ), organizacija svetle tradicije koja se nikada nije kompromitovala a ukinuta je 1948. godine. Odmah po osnivanju SKOJ je dobio veliku medijsku pažnju jer je u vreme najžešće antikomunističke hiserije oličene u privremenoj pobedi kontrarevolucije na prostoru Sovjetskog Saveza, Istočne Evrope i u uslovima imperijalističkog rušenja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, osnivanje komunističke omladine, koja je za sebe prkosno uzela ime SKOJ bila prvorazredna senzacija. Svojim angažmanom u radu Partije skojevci su od samog početka pokazali da nisu ni folklor ni bezidejni nostalgičari već borbeni mladi revolucionari koji uvažavaju tradiciju pokreta kome pripadaju. SKOJ se aktivno uključio u propagiranje komunističke ideje među omladinom u zemlji i povezao sa međunarodnim komunističkim omladinskim pokretom, što je krunisano prijemom u Svetsku federaciju demokratske omladine (WFDY) na predlog Komunističke omladine Grčke (KNE). Registracijom kod nadležnih državnih organa SKOJ je zaštitio svoje ime od revizionističkih uzurpatora koji su hteli da ga iskoriste u svoje karijerističke svrhe. SKOJ kao registrovana politička organizacija učestvuje u izbornoj propagandi i na taj način Partiji obezbeđuje dodatno vreme u medijskoj agitaciji. Takođe skojevci učestvuju u svim akcijama NKPJ od lepljenja plakata do učešća na manifestacijama koje organizuje Partija kako u zatovrenom tako i na otvorenom prostoru. U žižu interesovanja javnosti SKOJ dolazi i nakon učešća dvoje njegovih pripadnika, u okviru jugoslovenske delegacije, na Svetskom festivalu omladine i studenata na Kubi. Od tada, su delegacije SKOJ-a učestvovale na svim održanim svetskim omladinskim festivalima redom, Alžir, Venecuela i Južna Afrika. Ipak, SKOJ poseban polet u radu dobija početkom 1998. godine kada pokreće svoje glasilo Glasnik SKOJ-a i organizuje svoje prve ulične akcije. U to vreme su primetne akcije skojevaca i na Univerzitetu u Beogradu, koje su se manifestovale osnivanjem Studentske komunističke organizacije (SKO) koja se suprotstavljala propagandi koju su među studentima širile pro-imperijalističke studentske organizacije i pod plaštom “borbe za demokratiju” agitovale za potpunu restauraciju kapitalizma u Srbiji. Plodovi reakcionarnog “rada” tih studentskih organizacija su na žalost vidljivi danas kroz enormne školarine i retrogradni “Bolonjski proces” uveden na naše fakultete. Tokom imperijalističke agresije na SR Jugoslaviju pripadnici SKOJ-a su aktivno uzeli učešće u odbrani zemlje obaveštavajući međunarodni komunistički omladinski pokret o situaciji u SR Jugoslaviji pod agresijom i agitujući za soldarnost koju su sestrinske komunističke omladine širom sveta i iskazale. Skojevci su aktivno učestvovali i u narodnim odbranama mostova i trgova u Beogradu a pojedini pripadnici našeg Saveza su zemlju branili i oružjem u redovima Vojske Jugoslavije gde ih je rat zatekao na odsluženju vojnog roka. Nakon završetka agresije na SR Jugoslaviju i NATO okupacije južne srpske pokrajine Kosova i Metohije, SKOJ aktivno nastavlja borbu protiv propagande koju među omladinom širi pro-imperijalistički pokret Otpor čiji su brojni funkcioneri danas deo buržoaske vlasti, najviše u redovima Demokratske stranke.

Nakon petooktobarskog kontrarevolucionarnog puča 2000. godine SKOJ zajedno sa Partijom staje na čelo narodnog otpora pro- imperijalističkom režimu i učestvuje i predvodi brojne demonstracije održane u Beogradu. SKOJ uspešno organizuje 2008. godine posetu pripadnika mirovnog karavana WFDY Beogradu. Te godine se zahvaljujući aktivnosti SKOJ-a crvena partijska zastava zavijorila po prvi put na sindikalnom prvomajskom skupu u glavnom gradu Srbije. Jedna od najuspešnijih akcija SKOJ u saradnji sa Partijom bila je obeležavanje 10 godišnjice NATO agresije na SR Jugoslaviju kada je zajedno sa grčkim mirovnim aktivistima održan miting ispred restorana “Ruski car” u centru Beograda. Izborom novog rukovodstva koje je usledilo u drugoj polovini 2009. godine SKOJ kreće u novu ofanzivu. Koncentrišući se na tri osnovne tačke rada, stvaranje radničkog, studentskog i đačkog pokreta otpora kapitalističkom režimu Savez uvećava broj svojih članova ali istovremeno i jača svoj uticaj među omladinom. Tako su aktivisti SKOJ-a među incijatorima stvaranja sekcije Prijatelja Svetske federacije sindikata (WFTU) u Srbiji, koja okuplja klasno svesne sindikalne radnike. Takođe, shvativši realnost aktuelnog trenutka aktivnosti Studentske komunističke organizacije se u novim uslovima borbe ne obnavljaju već SKOJ daje podršku stvaranju Studentskog fronta (SF) kao progresivne borbene studentske organizacije koja se bori za osnovna studentska prava sa akcentom na obnavljanje civilizacijske tekovine uspostavljene u socijalizmu, besplatnog studiranja. SKOJ daje podršku i osnivanju Đačkog fronta (ĐF) kao borbene organizacije koja okuplja progresivnu srednjoškolsku omladinu. SKOJ je u protekle dve i po godine organizovao brojne manifestacije od kojih su svakako najveće evropski seminar WFDY održan u Beogradu u avgustu 2010. godine, godišnja konferencija SKOJ održana u januaru 2011. godine, zajednički Prvomajski marš te iste godine sa progresivnim sindikatima na kojem je SKOJ nastupio pod banerom ” Marksizam – lenjinizam rušimo kapitalizam” i postavljanje ogromnog transparenta “NATO ubice nisu dobrodošle” na beogradskoj tvrđavi Kalemegdan povodom NATO konferencije održane u junu 2011. godine u Beogradu .

Iako je komunistički pokret u Srbiji i na prostoru bivše Jugoslavije pretrpeo veliki gubitak smrću druga Branka Kitanovića, generalnog sekretara NKPJ, Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) još odlučnije i prkosnije nastavlja svoju borbu za obnavljanje socijalizma i Jugoslavije i pobedu ideje komunizma u celom svetu.

Živeo Savez komunističke omladine Jugoslavije!

Sekretarijat Saveza komunističke omladine Jugoslavije,
Beograd, 25. januar 2012.god.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A