DRAŽA MIHAILOVIĆ SLUGA OKUPATORA

Pripadnici Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ) i Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) zajedno sa drugim antifašistički orijentisanim građanima Beograda još jednom su u petak 22. februara 2013. godine protestovali ispred Višeg suda protiv pokušaja buržoaskog pro-imperijalističkog režima da rehabilituje ratnog zločinca, velikog izdajnika srpskog naroda i Jugoslavije Dragoljuba Draže Mihailovića.

Po običaju članovi Partije i SKOJ-a su bili najborbeniji i najgraltiji u antirehabilitacionom taboru. Noseći zastave NKPJ i SKOJ-a komunisti su pevajući „Internacionalu“ i izvikujući anftifašističke i antikvislinške parole prkosili reakcionarnom četničkom taboru oličenom u opskurnim formacijama Četnički pokret i Srpski zavetnici kao i pristalicama desničarske Srpske radikalne stranke. NKPJ i SKOJ poručuju buržoaskim vlastima da sramni pokušaj rehabilitacije kvislinga, sluge nacističkog okupatora Draže Mihailovića nikada neće biti prihvaćena u slobodoljubivom narodu Srbije bez obzira kakva bude bila formalno donesena odluka buržoaskog suda. Takođe, NKPJ i SKOJ poručuju izdajničkoj četničkoj bagri, koja pokušava da dokaže nemoguće, a to je da Draža nije bio fašista i kvisling, da će njihovi jalovi pokušaji da falsifikuju istorijsku istinu ostati uzaludni i neuspešni i doživeti neslavnu sudbinu Ravnogorskog pokreta koji je Drugi svetski rat završio na strani poraženog naci-fašizma!

Ustaše, četnici zajedno ste bežali!

Slava oslobodilačkom partizanskom pokretu!

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA 20 EVROPSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA SKOJ UČESTVOVAO NA ONLINE KONFERENCIJI EVROPSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA POKRENUTA INICIJATIVA „ZAUSTAVIMO PRIVATIZACIJU APOTEKA BEOGRAD“ ČETNIČKA OMLADINA HOĆE DA KOLJE ALEKSANDRA ĐENIĆA STOP PRODAJI SAVA CENTRA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A