DRAŽA MIHAILOVIĆ SLUGA OKUPATORA

Pripadnici Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ) i Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) zajedno sa drugim antifašistički orijentisanim građanima Beograda još jednom su u petak 22. februara 2013. godine protestovali ispred Višeg suda protiv pokušaja buržoaskog pro-imperijalističkog režima da rehabilituje ratnog zločinca, velikog izdajnika srpskog naroda i Jugoslavije Dragoljuba Draže Mihailovića.

Po običaju članovi Partije i SKOJ-a su bili najborbeniji i najgraltiji u antirehabilitacionom taboru. Noseći zastave NKPJ i SKOJ-a komunisti su pevajući „Internacionalu“ i izvikujući anftifašističke i antikvislinške parole prkosili reakcionarnom četničkom taboru oličenom u opskurnim formacijama Četnički pokret i Srpski zavetnici kao i pristalicama desničarske Srpske radikalne stranke. NKPJ i SKOJ poručuju buržoaskim vlastima da sramni pokušaj rehabilitacije kvislinga, sluge nacističkog okupatora Draže Mihailovića nikada neće biti prihvaćena u slobodoljubivom narodu Srbije bez obzira kakva bude bila formalno donesena odluka buržoaskog suda. Takođe, NKPJ i SKOJ poručuju izdajničkoj četničkoj bagri, koja pokušava da dokaže nemoguće, a to je da Draža nije bio fašista i kvisling, da će njihovi jalovi pokušaji da falsifikuju istorijsku istinu ostati uzaludni i neuspešni i doživeti neslavnu sudbinu Ravnogorskog pokreta koji je Drugi svetski rat završio na strani poraženog naci-fašizma!

Ustaše, četnici zajedno ste bežali!

Slava oslobodilačkom partizanskom pokretu!

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

POLITIČKA ŠKOLA: ULOGA AVANGARDNE PARTIJE U KLASNOJ BORBI STANIMO NA PUT POKUŠAJIMA FALSIFIKOVANJA ISTORIJE DRUGOG SVETSKOG RATA ODRŽANA PROMOCIJA GLASNIKA U SUBOTICI I NOVOM SADU PODRŠKA RADNICIMA RTV-a PODRŠKA ZA LUKAŠENKA

IZAŠAO 39. BR. GLASNIKA

IZAŠAO 39. BR. GLASNIKA