DOBRO PODRŽIMO, LOŠE KRITIKUJMO – DELUJMO JOŠ USPEŠNIJE!

U Beogradu je uspešno završena godišnja konferencija Saveza komunističke omladine Jugoslavije. Konferencija je održana u subotu, 13. decembra pod parolom „Dobro podržimo, loše kritikujmo – delujmo još uspešnije!” Na konferenciji su prisustvovali delegati SKOJ-a iz cele Srbije.

Konferencija je otpočela svečanim zvucima “Internacionale” i himne “Hej, Sloveni”. Nakon toga, drugaricama i drugovima su se obratili i pozdravili ih drug Batrić Mijović, generalni sekretar Nove Komunističke Partije Jugoslavije i Aleksandar Banjanac, izvršni sekretar Nove Komunističke Partije Jugoslavije.

Radni deo Konferencije otvorio je Aleksandar Đenić, prvi sekretar SKOJ-a, podnošenjem izveštaja o radu SKOJ-a u poslednjih godinu dana. On je uputio posebna priznanja svima koji su u proteklih godinu dana doprineli uspešnom ostvarenju planiranih aktivnosti SKOJ-a, kao i sprovođenja u život svih odluka Trećeg kongresa, ističući da se treba ugledati na one članove koji svojim predanim, svakodnevnim aktivnostima uz podnošenje ogromne žrtve doprinose uspešnom realizovanju naših aktivnosti.

Konferencija je zaključila da je period od Trećeg kongresa SKOJ-a do Generalne konfrencije bio veliki test za SKOJ u celini, kao i za svakog njenog člana. Protekli period pred SKOJ je stavio mnoga značajna pitanja i zadatke koji su zahtevali značajna organizaciona naprezanja i jedinstvo SKOJ-a. Konferencija je zaključila da je u proteklom periodu ostvareno preko 90% zacrtanih aktivnosti, što je značajan uspeh i pored svih prepreka u svakodnevnoj borbi.

Konferenciji SKOJ-a su se obratili delegati iz cele Srbije ističući uspehe koje je SKOJ postigao u prethodnoj godini. Međutim, kao pravi komunisti, drugovi su uputili samokritiku i kritiku onome što je bilo loše u radu njihovih organizacija. Svi delegati su se složili da su neki od najvećih uspeha SKOJ-a borba protiv donošenja Novog zakona o radu i organizovanje masovnih studentskih protesta koje je predvodio Studentski front.

Konferencija SKOJ-a na osnovu predloga Sekretarijata izvršila je izmene u rukovodstvu organizacije. Za članove Centralnog komiteta izabrani su drugovi Kosta Ristić, Miloš Krtinić i Igor Babajić. Na mesto sekretara za međunarodne odnose izabran je drug Marko Šović, a za izvršnog sekretara SKOJ-a Jovan Živanovič.

Konferencija SKOJ-a usvojila je plan rada za 2015. godinu, a rad je zaključen usvajanjem Rezolucije „Okrenuti budućnosti”.

konfskoj

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

KOMUNISTI IZRAZILI SOLIDARNOST SA KUBOM MURAL POVODOM 60 GODINA OSVAJANJA KOSMOSA NKPJ I SKOJ PREDALI PISMO SI ĐINPINGU I KP KINE STOP BUS PLUS MAFIJI NKPJ I SKOJ OBELEŽILI 4. JUL – DAN BORCA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A