DELEGACIJA KOMUNISTIČKE OMLADINE GRČKE U POSETI SKOJ-u

Delegacija komunističke omladine Grčke (KNE) je bila u poseti Savezu komunističke omladine Jugoslavije 15. i 16.  februara 2020. godine. Delegaciju KNE su činili član Centralnog komiteta KNE, drug Paskalis Klaijatis i član komiteta za međunarodne odnose KNE, drug Lambros Tsimas. Delegaciju SKOJ-a, predvodio je Prvi sekretar, drug Aleksandar Đenić, a prisutni su bili i Sekretar za međunarodne odnose SKOJ-a drug Milan Alivojvodić,  članovi Komiteta za međunarodne odnose, drugarica Julija Mičel i drug Mihajlo Šaranović, kao i član Gradskog komiteta iz Novog Sada, drug Atila Krialji.

Razlog  posete visoke delegacije iz KNE-a SKOJ-u je bila diskusija oko budućeg 16. Sastanka komunističih omladina Evrope (MECYO), koji će se u junu mesecu organizovati u Beogradu. Pored glavne teme, delegacije KNE-a i SKOJ-a su informisale jedna drugu o političkim prilikama u Grčkoj i Srbiji. Drugovi iz KNE-a su istakli da antinarodna vlada na čelu sa Novom demokratijom se uopšte ne razlikuje od prethodne buržoaske vlade predvođene SIRIZ-om i da sadašnja vlada, kao i ona prethodna radi sve u interesu krupnog kapitala, a protiv interesa radnig naroda.

 

Obe delegacije su se složile da komunisti moraju voditi žestoku kampanju protiv okupacije Balkana od strane NATO pakta, kao i protiv imperijalističkih saveza poput EU, u kojem su bogati još bogatiji, a siromašni još siromašniji. Zaključeno je da odlična bilateralna saradnja koja postoji između naše dve organizacije se mora još više unaprediti i intezivirati, u cilju jačanja komunističkog omladinskog pokreta na Balkanu.

 

 

Sekretarija SKOJ-a,

 

u Beogradu.

 

17.2. 2020

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA 20 EVROPSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA SKOJ UČESTVOVAO NA ONLINE KONFERENCIJI EVROPSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA POKRENUTA INICIJATIVA „ZAUSTAVIMO PRIVATIZACIJU APOTEKA BEOGRAD“ ČETNIČKA OMLADINA HOĆE DA KOLJE ALEKSANDRA ĐENIĆA STOP PRODAJI SAVA CENTRA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A