DELEGACIJA FDJ U RADNOJ POSETI SKOJ-u

Delegacija SKOJ-a je održala tokom 15. I 16. Aprila bilateralne razgovore sa delegacijom FDJ (Slobodna Nemačka omladina) iz Nemačke. Delegaciju SKOJ-a je predvodio drug Aleksandar Đenić, a takođe su prisutni bili drug Vladimir Davidović, član sekretarijata SKOJ-a, drugarica Nađa Pavlica članica CK SKOJ-a, drug Miloš Krtinić član CK SKOJ-a i drug Milan Petković.

 

Tema sastanka se odnosila na koordinisane zajedničke akcije protiv Nemačkog imperijalizma i militarnog učešća Nemačke države sa jedne strane i povampirenja fašizma sa druge strane. Takođe, razmenjena su iskustva u radu dve organizacije, kao i problemi sa kojima se suočavaju naše organizacije. Obe organizacije su istakle da stoje čvrsto na stanovištu marksizma – lenjinizma i proleterskog internaicnalizma i da je jedan od ključnih zadataka komunističkih omladina da se bore protiv svakog oblika revizionizma u omladinskom pokretu.

 

Beograd, 20. 04. 2016.

 

CK SKOJ-a.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

SKOJ TRAŽI ULICU ZA MARADONU ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA 20 EVROPSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA SKOJ UČESTVOVAO NA ONLINE KONFERENCIJI EVROPSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA POKRENUTA INICIJATIVA „ZAUSTAVIMO PRIVATIZACIJU APOTEKA BEOGRAD“ ČETNIČKA OMLADINA HOĆE DA KOLJE ALEKSANDRA ĐENIĆA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A