DELEGACIJA FDJ U RADNOJ POSETI SKOJ-u

Delegacija SKOJ-a je održala tokom 15. I 16. Aprila bilateralne razgovore sa delegacijom FDJ (Slobodna Nemačka omladina) iz Nemačke. Delegaciju SKOJ-a je predvodio drug Aleksandar Đenić, a takođe su prisutni bili drug Vladimir Davidović, član sekretarijata SKOJ-a, drugarica Nađa Pavlica članica CK SKOJ-a, drug Miloš Krtinić član CK SKOJ-a i drug Milan Petković.

 

Tema sastanka se odnosila na koordinisane zajedničke akcije protiv Nemačkog imperijalizma i militarnog učešća Nemačke države sa jedne strane i povampirenja fašizma sa druge strane. Takođe, razmenjena su iskustva u radu dve organizacije, kao i problemi sa kojima se suočavaju naše organizacije. Obe organizacije su istakle da stoje čvrsto na stanovištu marksizma – lenjinizma i proleterskog internaicnalizma i da je jedan od ključnih zadataka komunističkih omladina da se bore protiv svakog oblika revizionizma u omladinskom pokretu.

 

Beograd, 20. 04. 2016.

 

CK SKOJ-a.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A