DEKLARACIJE SVETSKE FEDERACIJE DEMOKRATSKE OMLADINE (WFDY)

U Nikoziji, glavnom gradu Kipra je  na Generalnoj skupštini Svetske federacije demokratske omladine (WFDY), na kojoj je učestovala i delegacija SKOJ-a, jednoglasno usvojen politički dokument, koji će predstavljati političku liniju u naredne četiri godine. Tekst je usvojen nakon duge i plodotvorne diskusije, koja je trajala od od 3. do 6. decembra, na kojoj se pored biranja novog rukovodstva diskutovalo i o političkim pitanjima i odnosu komunističke i progresivne omladine u čitavom svetu spram imperijalizma. U diskusiji je učestvovalo 89 organizacija koje su imale pravo glasa iz čitavog sveta.

 

Sve deklaracije možete naći ovde:

Politička deklaracija 20-og skupa WFDY-a

Rezolucija o fašizmu, ekstremnoj desnici i fundamentalizmu

Rezolucija o imperijalističkim intervencijama

Diskriminacija i društvena nejednakost

Zaposlenje i obrazovanje

Odluka o životnoj sredini i promeni klime

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA 20 EVROPSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA SKOJ UČESTVOVAO NA ONLINE KONFERENCIJI EVROPSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA POKRENUTA INICIJATIVA „ZAUSTAVIMO PRIVATIZACIJU APOTEKA BEOGRAD“ ČETNIČKA OMLADINA HOĆE DA KOLJE ALEKSANDRA ĐENIĆA STOP PRODAJI SAVA CENTRA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A