DEKLARACIJA 20 KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA EVROPE


„Sutra će se već revolucija dići uz buku i objaviti uz fanfare, vašem teroru: ja sam bila, ja jesam, ja ću biti!” (R. Lukemburg)

 

Mladost je budućnost. Budućnost je socijalizam.

Komunističke omladinske organizacije na čelu borbe u sukobu sa kapitalom i kapitalističkom eksploatacijom.

 

15. sastanak komunističkih omladinskih organizacija Evrope (MECYO) održan je u Linzu (Austrija) od 29. do 30. juna 2019. godine pod sloganom “Sutra će se već revolucija dići uz buku i objaviti uz fanfare, vašem teroru: Ja sam bila, ja jesam, ja ću biti! ” Mladi su budućnost, budućnost je socijalizam. Komunističke omladinske organizacije stoje u prvom redu borbe u sukobu sa kapitalom i kapitalističkom eksploatacijom. U Evropi, 20 komunističkih omladinskih organizacija izjavljuju sledeće:

 

Sto godina nakon ubistva Roze Luksemburg i Karla Libknehta komunističke omladinske organizacije Evrope, na čelu mladih, bore se protiv intenzivnih napada kapitala, a za prava i interese omladine. Širom Evrope možemo primetiti da diktatura kapitala i monopola nesumnjivo pokazuje svoje lice.

 

Danas se mi, kao mladi ljudi radničke klase i narodnih slojeva, suočavamo sa posledicama anti-narodnih politika koje se sprovode širom Evrope. Postali smo jeftina i fleksibilna radna snaga za velike kompanije, bez radnog osiguranja i socijalnih prava. Da bi se pripremila (buduća) radna snaga, koja je savršeno opremljena za ovu perspektivu, socijalne usluge kao što su briga o deci ili obrazovanje stalno su povezane sa potrebama kapitalizma. Promene u obrazovnom sistemu u svakoj zemlji, na osnovu smernica Evropske unije, odražavaju ovo. Velike kompanije intervenišu u našim oblastima studija, transformišući obrazovanje u polje profitabilnosti, sa ciljem da formiraju jeftinu i fleksibilnu radnu snagu koja će ekonomiju Evrope dovesti do rasta za samo nekolicinu bogatih koji uvećavaju svoj profit.

 

Tekuće promene stvaraju mit da je moguć pristojan i jednak život, ali zapravo takve politike buržoaskih vlada pokušavaju da nas podele i indoktriniraju svojom propagandom još u detinjstvu, pokušavajući povećati konkurenciju među radnicima. Klasne barijere pojavljuju se rano u našim životima, jer 10,2% učenika u EU napušta školu. Studiramo na univerzitetima tako što plaćamo školarine i studentske kredite, čak i na državnim univerzitetima. Ova politika stvara situaciju sa omladinom i radničkom klasom, koja je primorana da radi u lošim uslovima, lutajući od zemlje do zemlje kako bi pronašla posao.

 

Danas u EU 113 miliona ljudi, odnosno 22,5% stanovništva, živi ispod zvaničnog praga siromaštva. Nezaposlenost i nesigurnost postali su neodvojiv deo našeg života. To nam pokazuje činjenica da je 12,5 miliona mladih ljudi u profesionalnoj mobilnosti, koja niti je zaposlena, niti studira. Istovremeno, aspekti zdravstvene i socijalne zaštite transformisani su u polja profita za monopole, a kapitalizam ih pretvara u robu. Zbog toga socijalna sigurnost je u velikoj meri postala privilegija za one koji je mogu priuštiti.

 

Istovremeno, ogromna količina novca se troši na vojnu opremu u okviru imperijalističke ofanzive i jačanja među kapitalističkim državama u vezi sa kontrolom energetskih resursa i robnih i energetskih transportnih puteva. Ratna klima i vojne pripreme država i imperijalističkih saveza, kao što su NATO i EU, jačaju. Evropski fond za odbranu je i ove godine obezbijedio milijarde eura za pripremu sutrašnjih ratova, PESCO i Evropska inicijativa za intervencije su ojačani, tako da EU neće biti izostavljena u distribuciji tržišta. Ovi događaji predstavljaju veliki rizik za narode Evrope, jer raste opasnost od opšteg rata.

 

U Evropi, EU, kao nadnacionalni oblik kapitalističke međudržavne integracije, imperijalistički savez sa sa unutrašnjim sukobima, takođe igra važnu ulogu u sprovođenju anti-narodnih politika u našim zemljama, ciljajući na mlade, radničku klasu i narodne slojeve. U isto vreme kada EU ima neke kontradikcije sa SAD, one su ujedinjene protiv naroda i zajedno promovišu svoje imperijalističke planove.

 

Korelacija snaga u Evropi ostaje negativna za narode, kako su pokazali rezultati nedavnih evropskih parlamentarnih izbora. Komunističke partije i komunističke omladinske organizacije nastavljaju da se bore u teškim uslovima. Postoji opravdano narodno nezadovoljstvo protiv buržoaskih partija koje “tradicionalno” upravljaju i sprovode anti-narodnu politiku. Činjenica je da preuređenje buržoaskih partija koje su doneli evropski izbori nije u korist naroda. To je zbog toga što je nezadovoljstvo uglavnom bilo usmereno prema strankama koje su već dale podršku kapitalu. Ti događaji nam pokazuju veliku odgovornost evropske socijaldemokratije, koja uključuje navodno “obnovljenu” levicu, da zaustavi narodne snage u iluziji pro-narodnog okretanja unutar EU, u nekim prilikama tako što se predstavljaju kao protivteža protiv krajnje desnice, koristeći je kao “strašilo”. Dok u konkretnoj stvarnosti, čak i sa različitim planovima, cilj je isti, uvećanje kapitalističke eksploatacije i ispunjenje interesa monopola.

 

Mi, komunističke omladinske organizacije, nastavljamo da se borimo za radikalnu liniju oporavka i jačanja komunističkog i radničkog pokreta širom Evrope, daleko od smrtonosnog zagrljaja socijaldemokratije, ulepšavanja EU ili iluzije da se to učini u interesu naroda, dok ove sange, zajedno sa desnicom i neoliberalnom politkom sprovode reakcionarne i anti-narodne mere. Ljudi i mladi moraju dati borbeni odgovor rasističkim i fašističkim snagama. Oni moraju dati odgovor na antikomunizam i na napad na narodne slobode, koji se pojačavaju i koriste kao predvodnik radničkog pokreta.

 

Borba klasa nije završena. U Evropi, borbeni momenti će nastaviti da izbijaju, kao što je to bio slučaj proteklih meseci, npr. štrajkovi u Amazonu (u Španiji i Nemačkoj), mobilizacije na velikim radnim mestima i ulicama Francuske i Mađarske, protiv nesigurnosti i nezaposlenosti širom Evrope, mobilizacija stotina hiljada učenika u Italiji. Sve ove borbe se zasnivaju na objektivnom osnovu izoštrenih problema radnika i mladih. Ovo narodno nezadovoljstvo je pokretač naših revolucionarnih teza i akcija i nikada neće prestati sve dok postoji kapitalizam. Komunisti će se pobrinuti da se procesi promena ubrzaju.

 

Borimo se za Evropu socijalizma, Evropu radničkih i ljudskih prava, društveni napredak, solidarnost, mir i saradnju, bez veza sa imperijalističkim savezima, sa ljudima u svakoj zemlji koji će moći da uživaju u plodovima svoga rada. Kako bi danas ojačali ovu perspektivu, kako bi ojačali opoziciju radnika protiv kapitalističkih vladinih politika, kako bi okupili snage u svakodnevnom sukobu protiv kapitala, narodima i mladima su potrebne jake komunističke partije i komunističke omladinske organizacije u svakoj zemlji i svakom gradu, na svakom radnom mestu, univerzitetu i školi, u svakom komšiluku.

 

Mi, Komunističke omladinske organizacije Evrope, aktivno se borimo unutar radničkog pokreta protiv nezaposlenosti i nesigurnosti na radnim mestima. Borimo se za realno povećanje plata, za smanjenje radnog vremena i osiguranje savremenih potreba mladih radnika. Mi se borimo za borbeni studentski pokret zajedno za javno i besplatno obrazovanje za sve studente.

 

Borimo se za pravo slobodnog i kreativnog vremena, pravo na pristup sportu i kulturi. Mi mobilišemo mlade, organizujemo sportske ili kulturne programe, za razliku od uglavnom skupih i ponekad bezdužnih mogućnosti koje kapitalizam pruža samo onima koji to mogu da priušte.

 

U vremenima sve većeg broja beskućnika u Evropi i rastućih troškova za stanarinu, borimo se za pravo stanovanja. Borimo se za mogućnost da mladi i njihove porodice žive sami i da žive nezavisno od svojih roditelja. Borimo se da radnička klasa i narodni slojevi žive pod pristojnim uslovima.

 

Borimo se protiv NATO, SAD, EU, svih imperijalističkih snaga i saveza, protiv svih imperijalističkih intervencija. Mi smo dužni da damo naš glas pokretu mira u današnjim borbama. Stojimo na strani naroda koji su meta imperijalističke agresije. U periodu u kojem unutar-imperijalističke kontradikcije i opasnosti opšteg rata zaoštravaju, kapital postaje agresivniji prema narodima, zahtijevajući sve više žrtava radi svoje profitabilnosti. Mi pojačavamo borbu protiv kapitala, borimo se za društvo bez ratova, siromaštva, izbeglica. Mi smo i oni koji nose odgovornost, suočavamo se sa rastom fašizma koji širi mržnju, rasizam, ksenofobiju i još jednom preti Evropi.

 

Borimo se za zaštitu životne sredine. Komercijalizacija životne sredine, monopolističke grupe, težnja za profitom kapitala su krivi za njeno uništenje. Uništavanje životne sredine je upisano u DNK kapitalističkog načina proizvodnje. Komunističke omladinske organizacije dolaze u konflikt sa monopolističkim grupama, i EU, koji uništavaju životnu sredinu u korist profitabilnog biznisa. U isto vreme, osuđujemo napore nekih sektora kapitala koji imaju interesa u zelenoj industriji i industrijskoj rekonverziji, jer koriste omladinske pokrete kao pritisak na vlade za odbranu svojih interesa. Ovi sektori kapitala ostvaruju svoj profit i ne mogu biti naš saveznik u borbi za odbranu životne sredine.

 

Komunističke omladinske organizacije Evrope, se bore za snažan uticaj u radničkom, studentskom i školskom pokretu. Razotkrivamo karakter politike buržoaskih vlada, EU i imperijalista. Pokazujemo mladima, radničkoj klasi i narodnim slojevima, da je jedina alternativa svetu u kojem živimo socijalizam. Pad SSSR-a i drugih socijalističkih država u Evropi, pobeda kontra-revolucije je samo privremena. Kapitalistički sistem, u svojoj poslednjoj, imperijalističkoj fazi, trune i umire. Njene protivrečnosti se ne mogu prevazići. Reči Roze Luksemburg još uvek su tačne vek kasnije:

 

“Vi glupi lakeji! Vaš “red” je izgrađen na pesku. Sutra će se već revolucija „ponovo dići, uz buku i objaviti uz fanfare vašem teroru : Ja sam bila, ja jesam, ja biću! ”(Rosa Lukemburg 1919).

 

Organizacije potpisnice zajedničke deklaracije:

Komunistička omladna Austrije (KJÖ)
Mladi socijalisti Socijalističke radničke partije Hrvatske (MS SRP)
Ujedinjena demokratska omladinska organizacija (EDON) – Kipar
Savez komunističke omladine (KSM) – Češka
Pokret mladih komunista Francuske – MJCF
Nemačka socijalistička radnička omladina (SDAJ)
Savez komunističke omladine Velike Britanije
Komunistička omladina Grčke
Omladina radničke partije Irske (WPY)
Konli omladinski pokret (CYM)
Front komunističke omladine (FGC) – Italija
Pokret mladih komunista (CJB) – Holandija
Komunistička omladina Portugalije (JCP)
Lenjinski komunističku omladinski savez Ruske Federacije (LKSM RF)
Revolucionarni komunistički omladisnki savez (boljševika) RKSM (b)
Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ)
Savez komunističke omladine (CJC) – Španija
Savez komunističke omladine Španije (UJCE)
Komunistička omladina Katalonije (JCC)
Komunistička omladina Turske (TKG)

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A