ČETVRTI ANTIFAŠISTIČKI KAMP

Nakon uspešno održanog prvog Antifašističkog kampa u leto 2013. godine u Bojčinskoj šumi, kao i drugog u opštini Barajevo, i trećeg na teritorije Užica, SKOJ i GO SUBNOR Beograda i ove godine organizovaće četvrti po redu Antifašistički kamp s novim programima, novim aktivnostima, novim predavačima, novim entuzijazmom i željom da ova manifestacija u budućnosti postane masovan skup koji će okupljati slobodarski orijentisane i progresivne ljude, ne samo Srbije već i regiona bivše SFR Jugoslavije, kao i celog Balkana.

Četvrti Antifašistički letnji kamp održaće se na teritoriji opštine Bela Crkva, u Staroj palanci od 05. do 08. avgusta. Prijavljivanje će trajati od 28. jula do 1. avgusta, a možete se prijaviti preko mejla skoj1919@gmail.com, ili telefona 064/086-04-92.

Nakon prethodna tri kampa koja su organizovana na teritoriji Beograda i Užica, ovaj kamp će se održati u banatskoj Beloj Crkvi. Teritorija ovog grada i samog Banata nije slučajno izabrana, jer na njegovoj teritoriji su rođeni brojni revolucionari, kao legendarni revolucionar Žarko Zrenjenin Uča, a takođe su se odigrali mnogi značajni događaji za vreme Narodonooslobodilačkog rata. Na teritoriji opštine Bela Crkve se nalazi Kruščić koje je slavna Crvena Armija prvo oslobodila njenim prelaskom u Srbiju.

Osnovni cilj kampa je dizanje antifašističke svesti, posebno među mladim ljudima koji su izloženi sveopštoj političkoj, ekonomskoj, kulturnoj i obrazovnoj degradaciji. Mladim ljudima se preko medija, zvaničnih institucija, škola, fakulteta itd. servira lažna istorija, u kojoj se neretko oslobodioci nazivaju okupatorima i zločincima, dok se sa druge strane naci – fašistički okupator, kao i kolaboracionisti, rehabilituju, kako bi se predstavili kao nevine žrtve. Kamp dodatno dobija na značaju u našoj zemlji, jer u ovoj godini slavimo 75 godina od ustanka našeg naroda u borbi protiv fašizma. Takođe, danas u Srbiji pokušava da se rehabilituje po zlu čuveni general i izdajnik srpskog naroda Milan Nedić, tako da je potreba za ovim kampom višestruka, kako bi se mladi ljudi mogli upoznati sa istinskim slobodarskim tradicijama.

Fašizam je najveće zlo koje je zadesilo čovečanstvo. To zlo, već jednom pobeđeno u burnom XX veku, dobija nanovo plodno tlo za povampirenje u ništa spokojnijem XXI veku. Rehabilitacija fašizma može izazvati nova krvoprolića, a njegovo očigledno buđenje možemo danas videti u mnogim zemljama, Hrvatskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Nemačkoj, a najkatastrofalnije posledice svakako u Ukrajini. Kriza kapitalizma, egzistencijalni sunovrat, apatija i beznadežnost su osnove tog plodnog tla za bujanje ideologije koja se i pojavila u sličnim okolnostima u prošlom veku.

Tokom trajanja kampa organizovaće se predavanja i radionice, projekcije filmova, sportske aktivnosti, izleti i poseta značajnih spomenika NOB-u. Osvrnućemo se na istorijski kontekst rehabilitacije naci – fašista i njihovih kolaboranta. Antifašistički letnji kamp će se baviti i drugim važnim i aktuelnim temama. Organizovaće se radne akcije koje će imati za cilj dizanje ekološke svesti, kao i svesti o važnosti solidarnosti i dobrovoljnog rada. Takođe ćemo se osvrnuti na situaciju na Bliskom istoku, izbeglice i imperijalističku politiku prema ovim zemljama, koja se tiče direktno i naše zemlje sa javljanjem velikog broja emigranata iz ovog pordučja.

Borba protiv fašizma nema alternativu. Ta borba i u našem društvu danas dobija novi smisao i novu aktuelnost.

Pridruži se!

 

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

učiti učiti i samo učiti POLITIČKA DEBATA: ZNAČAJ PARTIJSKE ŠKOLE U IDEOLOŠKOM OBRAZOVANJU KOMUNISTA MLADI KOMUNISTI – HEROJI INDIJE POLITIČKA ŠKOLA: ULOGA AVANGARDNE PARTIJE U KLASNOJ BORBI STANIMO NA PUT POKUŠAJIMA FALSIFIKOVANJA ISTORIJE DRUGOG SVETSKOG RATA ODRŽANA PROMOCIJA GLASNIKA U SUBOTICI I NOVOM SADU

IZAŠAO 39. BR. GLASNIKA

IZAŠAO 39. BR. GLASNIKA