ČETNIČKA OMLADINA HOĆE DA KOLJE ALEKSANDRA ĐENIĆA

U nedelju, 8. 11. 2020. godine u večernjim satima, predstavnici četničke omladina su putem telefona uputili pretnje klanjem i smrću Prvom sekretaru SKOJ-a, drugu Aleksandru Đeniću, kao i to da će mu pre toga prebiti noge i rebra. Pored psovanja “majke komunističke”, predstavnici četničke omladine su istakli da znaju na kojoj adresi živi, drug Aleksandar Đenić, te da će mu doći na kućni prag gde će ga “silovati i zakalati kamom.” Drug Aleksandar Đenić je prijavio ovaj slučaj Ministarstvu unutrašnjih poslova, a Centralni komitet Saveza komunističke omladine Jugoslavije će zahtevati od nadležnih organa da ovaj slučaj reše.

 

Četničkim kukavicama SKOJ poručuje da drže ruke dalje od druga Aleksandra Đenića i da se ne igraju, jer će naš omladinski Savez, Nova komunistička partija Jugoslavije, Svetska federacija demokratske omladine (WFDY) i međunarodni komunistički pokret štiti Prvog sekretara SKOJ-a, kao i svakog drugog komunističkog kadra koji je na udaru reakcionara!

 

Ističemo da je antifašizam civilizacijska tekovina te ćemo uvek postojano stajati na tim pozicijama. SKOJ će se uvek dosledno boriti protiv povampirenog četništva, odnosno šovinističke i izdajničke politike koja je u interesu krupnog kapitala, a protiv narodnih interesa. Članovi SKOJ-a su sledbenici partzana, koji su predvođeni komunistima pobedili fašizam i kolaboracioniste koji su služili nacističkog okupatora i klali sopstveni narod. Komunisti, a posebno mladi komunisti se tom borbo ponose, jer nakon te veličanstvene pobede građen je pravedniji svet, koji je bio po meri čoveka, predsvaljao budućnost u kakvoj vredi živeti, koji je širio bratsvo i jedinistvo među narodima, a ne politiku mržnje i eksploatacije.

 

SKOJ poručuje kukavicama koje se kriju iza četnka da drug Aleksandar Đenić kao potomak partizana i kao komunista neće ustuknuti pred jalovim pretnjama. Komunisti su ljudi posebnog kova koji se ne plaše kukavičkih četnčkih nasrtaja. Komunisti će se bezrezervno i bespoštedno boriti do poslednjeg daha i kapi krvi za svet bez eksploatacije, rasizma, fašizma, šovinizma, međunacionalne mržnje i svih drugih reakcionarnih oblika vladavine.

 

SKOJ poziva nadležne organe u Srbiji da slučaj pretnji drugu Đeniću prate i spreče ovaj teroristički čin.

 

Sekretarijat SKOJ-a,

Beograd,

09. 11. 2020.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A