ČESTITKA SKOJ-a POVODOM 8.MARTA – DANA ŽENA

fem

“Oni koji su se svojom čašću pred licem čovečanstva obavezali na oslobođenje, ne smeju dopustiti da cela jedna polovina ljudskog roda zbog ekonomske i socijalne zavisti bude osuđena na ropstvo. Onaj ko želi dopustiti tlačenje radnika od strane kapitalista, dopustiće i tlačenje žene od muškarca”.

Klara Cetkin

 

Savez komunističke omladine Jugoslavije-SKOJ najsrdačnije čestita svim pripadnicama ženskog pola međunarodni Dan žena – 8. mart.

Današnjem društvu su puna usta demokratije, slobode i jednakosti, a u praksi možemo videti da su se odnosi među polovima (između ostalog) veoma malo promenili. Iako su na površini naizgled drugačiji, oni uvek održavaju eksploataciju bez nagoveštaja da će se situacija suštinski promeniti u korist žena. Akcenat se održava na sitnim pravima koja ne menjaju situaciju značajno, pa čak i ta prava moraju da se izdejstvuju silom. Takav primer je i međunarodni Dan žena – 8. mart kada je izdejstvovan 8-časovni radni dan i formalno priznavanje ravnopravanosti žena u odnosu na muškarce.

Ekonomski, a samim tim klasni i politički činioci predstavljaju uzrok nejednakog položaja žena, u tom smeru treba tražiti i rešenje. Ovde možemo navesti slučaj socijalističkih država u kojima je ustavom garantovana jednakost, ali ne na licemerno buržoaski način previđajući ekonomsku nejednakost, već su u socijalizmu žene i ekonomski u istom položaju kao i muškarci.

Rešenje ženskog pitanja zavisi od ekonomskih i klasnih odnosa u društvu, tj. da bi se oslobođenje žena postiglo prvo treba ukinuti eksploataciju oba pola, pa samim tim bi se ukinula i potreba za podređivanje žene muškarcu. Takve promene nemaju efekta ako se istovremeno ne vrši edukacija i ne omogući ženama aktivna uloga u svim društvenim procesima.

Istinska ravnopravnost polova nemoguća je bez revolucije!

Živeo Dan žena – 8.mart!
Savez komunističke omladine Jugoslavije
Beograd, 8. mart 2012. godine

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

1. MAJ – NAŠ PRAZNIK, NAŠA GORDOST NKPJ I SKOJ PREDALI PROTESNO PISMO DAČIĆU NKPJ PREDALA ZAHTEV VUČIĆU ZA PODIZANJE BISTE SI ĐINPINGU INICIJATIVА ZA POSTAVLJANJE BISTE SI ĐINPINGU U BEOGRADU NKPJ-SKOJ U RADNOJ POSETI AMBASADI KUBE

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A