BURŽOASKA VLADA PRIZNALA “NEZAVISNOST” I OKUPACIJU KOSOVA

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) najoštrije osuđuje buržoasku Vladu Srbije zbog sramnog postizanja sporazuma u Briselu sa predstavnicima marionetskog i kvislinškog režima u Prištini.

Na taj način buržoaski pro-imperijalistički režim u Beogradu je priznao “nezavisnost” Kosova i Metohije, odrekao se dela teritorije Srbije i formalno priznao kapitulaciju pred zapadnim imperijalističkim okupatorima južne srpske pokarajine. Stoga NKPJ traži od Vlade Srbije i drugih državnih organa da odbace sporazum iz Brisela postignut pod pritiskom imperijalističke tamnice naroda Evropske unije. “Sporazum” postignut u Briselu faktički predstavlja nacionalnu izdaju i predaju građana Srbije na Kosovu i Metohiji na milost i nemilost zapadnim imeprijalistima i albanskim separatistima. NKPJ ocenjuje da je Vlada Srbije povukla ovakav potez zarad ulaska Srbije u imperijalističku tamnicu naroda EU čiji je jedini cilj da bogati postanu još bogatiji a siromašni još siromašniji.

Besmislene su i apsurdne tvrdnje predstavnika pro-imperijalističkog buržoaskog režima u Beogradu da će njegovi predlozi koji su ugrađeni u sporazum zaštititi interese srpskog naroda i drugih nealbanaca na Kosovu. Stvaranje takozvane “Zajednice srpskih opština” neće garantovati nikakve slobode i prava građanima koji žive na toj teritoriji jer će ona biti podređena izdajničkim i marionetskim vlastima u Prištini koje bespogovorno slušaju sva naređenja zapadnih imperijalističkih okupatora. To što će Srbi na Kosovu imati pravo da predlažu imena regionalnih policijskih komadanata i što na severu pokrajine neće biti prisutna takozvana kosovska vojska takođe ne predstavlja nikakvu garanciju srpskom življu i ostalim građanima koji su u potpunosti prepušteni na milost i nemilost okupatoru i njihovim slugama.

NKPJ poručuje da aktuelno stanje treba nazvati pravim rečima, a to je da je Kosovo i Metohija okupirano od strane zapadnih imperijalista i albanskih separatista. Na Kosovu su od strane Vašingtona i Brisela podjednako okupirani i Srbi i Albanci. Potezima koje je povukla, buržoaska Vlada Srbije je faktički priznala “nezavisnost” Kosova i Metohije i prihvatila okupaciju južne srpske pokrajine. Narod naše zemlje nikada nije trpeo okupatore. Kako nije trpeo tursku i austro-ugarsku okupaciju, tako nije trpeo ni naci-fašističku okupaciju u Drugom svetskom ratu pa tako i danas sa prezirom gleda na okupaciju južne srpske pokrajine. Kako nije prihvatila imeprijalističko razbijanje naše socijalističke domovine SFR Jugoslavije kao i zločinačku agresiju i razbijanje SR Jugoslavije, NKPJ u potpunosti odbacuje imperijalističku okupaciju Kosova i Metohije. Albanski i srpski narod kao i svi drugi narodi koji žive na toj teritoriji ne mogu biti slobodni dok je Kosovo pod okupacijom zapadnog imperijalizma i njegovih marioneta u Prištini. Srpski i albanski narod treba da slede svetli primer bratstva i jedinstva i revolta prema okupatorima koji su u Drugom svetskom ratu pružili partizanski heroji Boro i Ramiz. Tek nakon što okupatorske trupe NATO napuste teritoriju Kosova i Metohije stvoriće se uslovi za slobodniji i srećniji život svih njenih građana u sastavu matice Srbije. U slučaju da buržoaska pro-imperijalistička Vlada Srbije potvrdi “sporazum” iz Brisela, koji se kosi sa svim odredbama Ustava na koji se režim poziva, NKPJ smatra da će to biti još jedan razlog više za njenu momentalnu ostavku.

Dole sa antinarodnim briselskim sporazumom!

Stop okupaciji Kosova i Metohije!

NATO napolje iz Srbije!

Živela borba jugoslovenskih naroda protiv imperijalizma!

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije

Beograd, 19. april 2013.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A