BORBENOM KAMPANJOM PROTIV PRINUDNIH ISELJENJA

Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ)  najoštrije  protestuje protiv brojnih  prislnih iseljenja stanara od strane  privatnih izvršitelja  i državnih službi  i još jednom diže glas zbog nedavnog hapšenja svog člana druga  Bože Ćorovića i drugih aktivista  tokom  pokušaja iseljenja izbegličkih porodica u Ustaničkoj 244 G u Beogradu.

SKOJ  ističe da iza izbacivanja ljudi na ulicu stoje lihvarski interesi krupnog kapitala, stranih banaka željnih ekstra profita, državnih institucija u cilju jeftinog izdavanja prostora ekspoloatatorskim privatnim preduzetnicima i privatnih izvršitelja kojima je jedini cilj dobijanje unosne novčane nagrade za prinudna iseljenja.

SKOJ sa oduševljenjem pozdravlja sve aktiviste koji nesebično i solidarno pokušavaju da odbrane stanare koje bahati moćnici pod  raznim izgovorima izbacuju iz njihovih stanova.  SKOJ daje podršku takvim akcijama a njegovi aktivisti učestvuju u sprečavanju prinudnih iseljenja. Međutim, iako SKOJ u potpunosti prihvata taktiku “živog zida” za sprečavanje izbacivanja stanara iz njihovih domova  taj metod ne smatra strategijskim načinom borbe protiv iseljenja već vidom opstrukcije da se taj gnusni čin sprovede. Praksa pokazuje da proglašavanje opstrukcije strategijskim metodom borbe za prava stanara koje moćnici izbacuju na ulicu predstavlja pogubnu grešku i ne daje očekivane rezultate.  Stoga SKOJ ističe da taktiku  “živog zida”  kao efikasnu opstrukcionu meru za pomoć ugroženima ne treba odbacivati, naprotiv, treba je sprovoditi u svim njenim legalnim formama, ali ona nikako ne sme da bude usamljena akcija već deo šireg sprekta delovanja kako bi se sprečila prinudna iseljenja.

Suština protesta protiv iseljenja je postizanje pravednog i humanog cilja. Da bi se taj cilj ostvario ne bi smelo da se iskazuje sektaštvo u delovanju među aktivistima protiv iseljenja. Stiče se utisak da je nekim organizacijama i pojedincima važnije da ostvare svoje agende o „protestu odozdo“ ili „samoorganizovanom protestu“ koje ne samo da su sporne u teorijskom smislu već su i potnuno neučinkovite. Da bi se sprečila prinudna iseljenja potrebna je organizovana i masovna kampanja, a ne samo formiranje “živog zida”. U borbi za stanarska prava treba udružiti snage sa svima koji su spremni da pomognu, to jest svima onima koji su prirodni saveznici. U prvom redu, to su levičarski sindikati, progresivne  političke organizacije i druga radnička i građanska udruženja koja se bore za svoja prava. Potrebno je pokrenuti široku kampanju za ukidanje institucije privatnih sudskih izvršitelja, lihvarskih zakona u službi banaka i onemogućavanje iseljenja dok se ne završi žalbeni postupak.

Takođe, treba tražiti podršku  među predstavnicima lokalne i republičke zakonodavne vlasti, naklonjenih borbi protiv prinudnih iseljenja i vršiti legalan pritisak na izvršnu vlast da se sa tom nehumanom praksom prestane. Potrebno je organizovati tribine koje bi se bavile ovom tematikom i druge oblike popularizzacije borbe protiv iseljenja. Samo pokretanjem delotvorne kampanje i neumornom agitacijom u sadejstvu sa protestima, iseljenja mogu biti sprečena na zadovoljavajući način.

U tom cilju SKOJ će oko sebe okupiti progresivnu omladinu koja će se iskreno i poletno,  u sadejstvu sa drugim aktivistima, sa još većim žarom  uključiti u borbu da niko ne bude bez krova nad glavom i nezaštićen na ulici.

Sekretarijat Saveza komunističke omladine Jugoslavije

Beograd,

27. jul 2018.

 

 

 

 

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A