8. MART – DANA ŽENA: POZIV NA BORBU!

“Oni koji su se svojom čašću pred licem čovečanstva obavezali na oslobođenje, ne smeju dopustiti da cela jedna polovina ljudskog roda zbog ekonomske i socijalne zavisti bude osuđena na ropstvo. Onaj ko želi dopustiti tlačenje radnika od strane kapitalista, dopustiće i tlačenje žene od muškarca”. Klara Cetkin

Nova komunistička partija Jugoslavije-NKPJ i Savez komunističke omladine Jugoslavije-SKOJ najsrdačnije čestitaju svim pripadnicima ženskog pola međunarodni Dan žena – 8. mart.

Restauracija kapitalizma na našim prostorima svela je ženu na jeftinu i gotovo ne zaštićenu radnu snagu.

Iznuđenim rešenjima o participaciji žena one su svedene na statiste buržoaske demokratije. Kolika je zaista briga o ženskom polu velika govori podatak da je najveći broj nezaposlenih lica upravo ženskog pola, a da ne pominjemo sasečena prava žena-trudnica i žena-majki.

U socijalizmu žena su zauzimale i zauzimaju značajna mesta u svim sferama društva. Žena je u SSSR kročila i u svemir, a danas korača samo kroz neizvesnost.

Prema podacima sa IV svetske konferencije žena u Pekingu 1995. godine žene još uvek čine najveći deo među 1,3 milijarde siromašnih u svetu, tri četvrtine žena iznad 25 godina u Aziji i Africi je nepismeno, a u proseku žene zarađuju 30-40 posto manje od muškaraca za obavljanje istog posla. Žene su i dalje mnogobrojnije žrtve nasilja, a stradanja žena i dece u imperijalističkim ratovima širom sveta čini dominantni deo sumorne statistike žrtava rata.

Rešenje ženskog pitanja zavisi od ekonomskih i klasnih odnosa u društvu, tj. da bi se oslobođenje žena postiglo prvo treba ukinuti eksploataciju oba pola, pa samim tim bi se ukinula i potreba za podređivanje žene muškarcu. Takve promene nemaju efekta ako se istovremeno ne vrši edukacija i ne omogući ženama aktivna uloga u svim društvenim procesima.

Pitanje ravnopravnosti žena i borba za ostvarivanje te ravnopravnosti neodvojiva je od sveukupne klasne borbe radnika za ukidanje eksploatacije čoveka od strane čoveka. Dan žena, 8. mart, treba da bude još jedan borbeni krik, još jedan složan korak u borbi za svoja prava i ravnopravnost. Još se nije desilo da buržoazija pokloni i jedno pravo, sva stečena prava žena i radnika ostvarena su samo dugogodišnjom borbom. U tom duhu složno u borbu do pobede – napred!

Istinska ravnopravnost polova nemoguća je bez socijalne revolucije!

Živeo Dan žena – 8.mart!

Sekretarijat NKPJ-SKOJ,
Beograd, 8. mart 2013. god.

8mart

 

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A