75 GODINA SLOBODE – SLAVA OSLOBODIOCIMA BEOGRADA

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) i Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) obeležili su 20. oktobra 2019. ponosni jubilej – 75. godina od oslobođenja naše prestonice Beograda u Drugom svetskom ratu.

 

Obeležavanje jubileja održano je tradicionalno na centralnoj manifestaciji kod Spomen parka oslobodiocima uz prisustvo više stotina građana. Među njima su se vijorile zastave Partije i SKOJ-a, zastave Jugoslavije i Srbije s petokrakom, kao i sovjetske, svetli simboli slobode i pobede nad fašizmom. Delegacija NKPJ-SKOJ koju su predvodili Generalni sekretar Partije drug Aleksandar Banjanac i Prvi sekretar SKOJ-a drug Aleksandar Đenić položila je venac kod spomen obeležja i groblja na kom počiva 1.395 boraca NOV i POJ i 818 boraca Crvene armije. I u borbi i u smrti oni su ostali zajedno da svedoče o neraskidivim solidarnim i bratskim vezama.

 

Beogradska operacija koja je vođena od 14. do 20 oktobra 1944. bila je jedna od najvećih bitaka u urbanim područjima u Drugom sevstkom ratu. Pobedonosna, za narode Jugoslavije ona je bila prvi vesnik sloma naci-fašističke okupacije i domaće kolaboracije na našem tlu, i predstavljala je uvertiru prelaska borbe iz gerilske u frontovsku fazu NOP-a. Neprijatelju je u Beogradu nanet težak poraz, stradalo je oko 15.000 nemačkih vojnika, među kojima obojica komandujućih generala, a zarobljeno je oko 9.000 nemačkih vojnika i oficira, a oduzeto je i brojno naoružanjei tehnika. S druge strane, jedinice Crvene armije imale su oko 1.000 poginulih, a jedinice NOVJ 2.952 poginula borca.

 

Danas, 75 godina kasnije sećamo se slavnih boraca, div junaka iz sastava Prve armijska grupa NOVJ koju su sačinjavali: Prva proleterska divizija, 21. srpska udarna divizija, 28. slavonska udarna divizija, 5. krajiška divizija, 6. lička proleterska divizija “Nikola Tesla”, 11. krajiška udarna divizija, 16. vojvođanska udarna divizija, 36. vojvođanska udarna divizija, kao i borci slavne i pobedničke Crvene armije iz sastava jedinica 3. ukrajinskog fronta.

 

Bez sovjetske pomoći tokom i posle Beogradske operacije okupator i njegovi pomagači bi teško bili slomljeni. Nesebična solidarnost i bratsvo, prilovena krv za slobodu našeg glavnog grada i naše zemlje, večno će živeti u sećanjima svih Beograđana koji će uvek pamtiti svoje heroje kojima dugujemo slobodu i nezavisnost. Kao i tog 20. oktobra 1944. kada je po okončanju dejstava ceo Beograd izašao na ulice da pozdravi svoje oslobodioce, euforičnom zahvalnošću veličamo i danas njihvo besmrtno delo.

 

Beograd je bio i biće grobnica fašizma.

 

Fašizam neće proći.

 

Slava oslobodiocima!

 

Smrt fašizmu – sloboda narodu!

 


Sekretarijat NKPJ,

Sekretarijat SKOJ-a,

Beograd,

21.10.2019.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A